Wspólnie działajmy w sprawie hejtu!

Polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Jeronimo Martins SA

Kilka miesięcy temu zbulwersowały nasze środowisko treści zawarte w wydawnictwie kolportowanym przez Jeronimo Martins SA w sieci swoich placówek handlowych, a ukazujące łowiectwo w negatywnym oraz fałszywym świetle. W wyniku naszych mediacji z obsługą prawną Jeronimo Martins udało się pominąć długotrwały oraz kosztowny proces sądowy, a jednocześnie doprowadzić do deklaracji zmiany treści w publikacji „Gang swojaków, […]

Sukces akcji „hejtstop”

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 28 lutego 2022 roku poinformował, że film z wypowiedzią dr hab. prof. UP Doroty Probuckiej, naruszający dobre imię myśliwych został trwale usunięty z platformy You Tube. Instytut zadeklarował również, że nie będzie on już nigdzie publikowany, co w […]