Wspólnie działajmy w sprawie hejtu!

O projekcie

Hejtstop to projekt rozpoczęty przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

Jego celem jest monitorowanie zjawiska mowy nienawiści oraz przestępstw dokonywanych wobec myśliwych. W ramach projektu Zarząd Główny PZŁ uzyska kompleksową wiedzę, dzięki której będzie mógł podejmować decyzje związane z budowaniem wizerunku, podejmowania czynności cywilno- prawnych oraz karnych wobec osób dopuszczających się wykroczeń wobec myśliwych. Subdomena hejtstop stanowi narzędzie służące zbieraniu informacji na temat zjawiska i poddawaniu go okresowym analizom. Strona umożliwia zgłoszenia takich zdarzeń jak:

Strona umożliwia zgłoszenia takich zdarzeń jak:

Aby oferowane przez Zarząd Główny narzędzie spełniało swoją rolę rekomendujemy zgłaszanie każdego tego typu zdarzenia.